Wracamy do szkoły:-))

Komunikat w sprawie nauki w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej w terminie 18 – 31.01.2021

Z dużą przyjemnością powitamy dzieci z klas I-III stacjonarnie w szkole już 18 stycznia2021 (najbliższy poniedziałek).

 Klasy 4-8 kontynuują naukę zdalną. Przypominamy o możliwości składania wniosku przez rodzica o realizowanie nauki zdalnej w szkole w przypadku braku możliwości realizowania jej w domu.

Klasę 8 zapraszamy we wtorki na konsultacje.

Lekcje odbywają się zgodnie z planem (prosimy sprawdzić plan w LIBRUSIE, są zastępstwa). Zmiana planu nastąpi dopiero 1 lutego 2021 roku z początkiem II semestru.

Rada klasyfikacyjna podsumowująca I semestr odbędzie się 29 stycznia 2021 roku. Oceny będą wystawiane do 28 stycznia 2021 roku.

Otwieramy szkołę w ścisłym reżimie sanitarnym i zgodnie z zalecaniami MZ i GIS zgodnie z następującymi zasadami:

Szczegółowe procedury znajdują się na stronie szkoły www.krynickaszkola.pl

Podajemy numery telefonów do szybkiego kontaktu ze szkołą:

Sekretariat: 504 706 254, 55 247 60 24

Świetlica szkolna/pokój nauczycielski (w czasie przerwy): 797 523 147

Dyrektor Alicja Zielińska: 605 126 121

  1. Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe, bez objawów infekcji, zgodnie z podpisanym we wrześniu oświadczeniem.

Przedszkole: wejście główne – dzieci odbierane przez opiekunki, rodzice nie wchodzą do szkoły

Klasy I-III: wejście od parkingu, strefa przebywania rodziców szatnia w przedsionku

Klasy 4-8: wejście główne, schodami prosto do szatni, do dyspozycji uczniów I piętro (określone strefy)

  1. O konieczności zorganizowania nauki w sposób mieszany i zdalny rodzice zostaną poinformowani niezwłocznie. Zostaną wdrożone odpowiednie procedury, które znajdują się na stronie www.krynickaszkola.pl
  1. Kontakt z nauczycielem następuje poprzez dziennik elektroniczny Librus, pocztę elektroniczną oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
  1. Sprawy w sekretariacie można załatwiać pod numerem telefonu 504 706 254 lub 55 247 60 24 lub pod adresem mailowym sekretariat@krynickaszkola.pl.

Wpłaty można dokonywać na numer konta 16 8308 0001 0006 6572 2000 0010

Sekretariat w godzinach 9:00 – 12:00 jest zamknięty dla interesantów. W pozostałych godzinach prosimy o umówienie się.

  1. Prosimy śledzić informację na naszej stronie i facebooku szkoły.

Prosimy również dostosować się do zaleceń MEN, MZ, GIS.

Tylko od naszej odpowiedzialności zależy jak długo uda nam się kontynuować naukę stacjonarną. Stosujmy się do zaleceń również poza pobytem w szkole.

Zadbaliśmy by nasza szkoła była przyjazna i bezpieczna

Burmistrz Miasta Krynica Morska Krzysztof Swat

p.o. Dyrektor Szkoły Alicja Zielińska