PRZYWOZY

Przywozy w tym roku szkolnym odbywają się w takim samym harmonogramie jak w zeszłym czyli

7:30 autobus jest w Piaskach

15:20 autobus odjeżdża spod szkoły w stronę Piasków