Drodzy rodzice,

Zgodnie z rozporządzeniem z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. ograniczono funkcjonowanie szkoły podstawowej  w zakresie dotyczącym klas I–III również przedłużono naukę zdalną dla klas 4-8 SP

W okresie tym uczniowie powinni uczestniczyć w edukacji zdalnej w domu, jednakże „w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) zorganizować zajęcia w szkole lub

2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.”

Oznacza to, że:

1) uczniowie powinni uczestniczyć we wszystkich zajęciach w formie kształcenia na odległość w domu, jednakże uczniowie niepełnosprawni będą mogli realizować zajęcia w trybie stacjonarnym na terenie placówki (np. zajęcia indywidualne, rewalidacyjne).

2) Uczniowie, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć w miejscu zamieszkania będą mogli realizować zajęcia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W takiej sytuacji rodzic/ opiekun prawny powinien obowiązkowo zgłosić taką potrzebę wychowawcy, a dziecko powinno być zaopatrzone we własne słuchawki  z mikrofonem.

W związku z powyższym Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej będzie kontynuowała realizację podstawy programowej  w trybie nauczania zdalnego, jednakże  dzieci, które nie mają  możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w domu będą mogły uczestniczyć w takich zajęciach na terenie placówki.

Szczegóły oraz wniosek w pliku

Pozostaje do Państwa dyspozycji

Alicja Zielińska

tel. 605 126 121

p.o. dyrektor szkoły

Jeżeli ktoś jeszcze potrzebuje pożyczyć komputer ze szkoły w celu realizowania nauki zdalnej to bardzo proszę o informację. Za około 2 tygodnie powinny być kolejne od Urzędu Miasta Krynica Morska w ramach programu „Zdalna szkoła +”

Poniżej umowa użyczenia

W związku z przyjętymi w naszej szkole procedurami w sierpniu 2020 dotyczącymi nauki zdalnej oraz biorąc pod uwagę możliwości techniczne i rozwojowe naszych uczniów przyjęliśmy niniejsze zasady nauki zdalnej dla klas 1-3
Ustalenia w czasie spotkania nauczycieli w dniu 04.11.2020 rok dotyczące organizacji nauki zdalnej dla klas 1-3

1. Nauczyciel są dostępni w 100 % w czasie trwania lekcji dla uczniów i rodziców. To nauczyciel kieruje procesem nauczania.

2.Rodzice powinni stanowić pomoc techniczną dla ucznia, być odpowiedzialni za to by  dziecko umiało odpowiednio uruchamiać aplikacje (szkolenie dla rodziców patrz niżej)

3.Z uwagi na słaby Internet w Krynicy Morskiej i okolicy lekcje online są ograniczone do minimum, nauczyciel nawiązuje łączność z uczniem indywidualnie lub w małych grupach. Możliwe są zabawy online jeśli będą odpowiednie możliwości techniczne.

3.Nauczyciele wysyłają zadania, linki, filmiki i inne formy nauczania oraz motywują dzieci do nauki i pracy. Koncentrujemy się na metodzie projektu.

4.Rodzic jest odpowiedzialny, aby dziecko o godzinie gdy planowo rozpoczynają się zajęcia szkolne usiadło do biurka i komputera oraz zapoznało się z pracą na dany dzień oraz by umiało nawiązać połączenie z nauczycielem (Messenger, zoom)
5.Do przesyłania zadań służy librus lub inny sposób zwyczajowo przyjęty

7.Mamy jeszcze kilka komputerów, które możemy wypożyczyć uczniom. Prosimy jutro poinformować wychowawcę.

8.SZKOLENIE dla rodziców i uczniów klas 1-3 odbędzie się w piątek 6.11.2020 rok o godzinie 13:00, prosimy przynieść sprzęt na którym będą pracowały dzieci. Ewentualnie dalsze szkolenia tylko zdalnie.

9. Opiekę świetlicą i pomocą w szkole możemy otoczyć uczniów, którzy tego potrzebują – proszę o kontakt. Opieka świetlicowa tylko dla uczniów rodziców związanych z walką z COVID-19.

Najważniejsze, by w czasie nauki zdalnej być przy uczniu. Jesień różni się od wiosny bo wtedy byliśmy zdrowi, a teraz chorujemy. Wszyscy. Naprawdę. Z tego co słychać być może czeka nas narodowa kwarantanna dlatego zwracamy się z prośbą do rodziców o pomoc i wsparcie. Najgorsze dopiero przed nami. I sama wiem co piszę, gdyż 5 dni spędziłam z dzieckiem w szpitalu, gdyż moja córka dusiła z powodu pełnoobjawowego COVID-19. To nieprawda, że dzieci przechodzą bezobjawowo. Bądźmy w rodzinach, dbajmy o siebie.
My jesteśmy do dyspozycji, ale sami też chorujemy… Musimy być razem dla dobra tych naszych małych ludzi.
Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby ten czas był produktywny dla Państwa dzieci. Proszę nam zaufać i proszę pozwolić dzieciom na odrobinę samodzielności. One naprawdę szybko się nauczą jak wygląda nauka zdalna.

Pozostaję do Państwa dyspozycji
zdrowia życzę
Damy radę
p.o. Dyrektor Szkoły
Alicja Zielińska
605 126 121

Kochani,

W razie pytań piszcie, dzwońce, jestem dla WAS!

1.Po to by nauka odbywała się sprawnie, efektywnie i miło poniedziałek jest dniem organizacyjnym czyli będziemy uczyć jak się uczyć i kontaktować.

2.Tak jak wielokrotnie wspominaliśmy nauka zdalna w naszej szkole opiera się na byciu blisko ucznia i używaniu głównie czterech narzędzi:
– messengera (każdy uczeń musi mieć konto i każda klasa ma swoją grupę z nauczycielem),
-aplikacji zoom (do lekcji online, aplikacja darmowa, można ściągnąć ze strony www.zoom-polska.pl)
– dziennika Librus (każdy uczeń musi znać swój login, pomoże administrator Katarzyna Swat i Alicja Zielińska)
– strony quizizz do sprawdzania wiedzy i powtórek (nic nie trzeba instalować, klikamy w link od nauczyciela)
Strona www.quizizz.com

Oraz inne w miarę potrzeb.

4.Zgodnie z procedurą uczniowie powinni być wyposażeni w kamerki i słuchawki (zwłaszcza gdy mają rodzeństwo).
5. Odwóz dla klas 1-3 po lekcjach w poniedziałek o godzinie 13:30, we wtorek o 12:40 pozostałe dni podam we wtorek.
6. Świetlica szkolna jest czynna tylko dla uczniów klas 1-3 w godzinach 7:30 – 8:45, 12:30 – 15:15  

Zasady pracy zdalnej:
1.Grupa przedmiotowa odpowiednie klasy z nauczycielem  na Messenger służy do nawiązania kontaktu i komunikacji, bycia przy uczniu
2.Lekcje zaplanowane wcześniej dodawane zasoby(linki, obrazy, filmy, karty pracy) znajdziemy w zakładce Zaplanowane lekcje  
3.Lekcje online przez aplikację zoom, link na messenger
4.Prace domowe przez moduł zadanie domowe, nauczyciel określa sposób w jaki uczeń powinien się z tej pracy rozliczyć.
5. Nauczyciele są dostępni dla uczniów w 100 % w czasie lekcji i w 50% do godziny 15:00 w dni nauki szkolnej w sprawach dydaktycznych. Po godzinie 15:00 prosi się o kontakt z nauczycielami tylko w ważnych sprawach wychowawczych. Niech ten czas po godzinie 15:00 służy rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz samokształceniu się i miłym spędzaniu wolnego czasu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zdrowia.
6. Lekcje będą odbywały się zgodnie z ustalonym planem lekcji. To jest czas, który nauczyciel musi spędzić z uczniami, wiedzieć co oni w tym czasie robią. Kontakt online może trwać od 3 do 30 minut (czyli minium 3 minuty a maksimum 30 minut w dowolnym czasie lekcji)

7.Sprawdziany przez aplikację quizizz

W przypadku braku możliwości realizowania nauki zdalnej rodzic ma obowiązek napisać pisemny wniosek do dyrektora o pomoc w zorganizowaniu nauki dla swoich dzieci, wtedy  zbiera się zespół ds. nauki zdalnej i się ustosunkowuje się do prośby. Problemy techniczne nie mogą być przeszkodą do realizowania obowiązku szkolnego

Zapraszam na stronę www.krynickaszkola.pl
W załączniku screen z zaznaczonymi najważniejszymi zakładkami
Pozostaję do dyspozycji.
Służę wszystkim pomocą ja i inni nauczyciele

P.S. Do około połowy listopada pracuję zdalnie, gdyż jestem na kwarantannie

Zdrowia wszystkim życzę
Dyrektor Szkoły
Alicja Zielińska
Tel 605 126 121
alicja.zielinska@krynickaszkola.pl

Dodaj komentarz