PRZYWOZY

Przywozy w tym roku szkolnym odbywają się w takim samym harmonogramie jak w zeszłym czyli 7:30 autobus jest w Piaskach …